Dobrotska čipka

Photo by Sasa

Dobrotska čipka je vrsta čipke koja potiče iz Dobrote, naselja u Kotoru, u Bokokotorskom zalivu. Jedinstvena je po načinu izrade I kao takva priznata u svijetskim naučnim I kulturnim krugovima.

Dobrotska čipka priznata je 1910.godine u svjetskim naučnim i kulturnim krugovima na velikoj izložbi u Beču, gdje ovi predmeti bivaju naslovljeni kao dobrotska čipka, a 1912. najbolji svjetski stručnjaci koji su se u to vrijeme bavili čipkarstvom, takođe dobrotsku čipku zapisuju kao jednu posebnu vrstu čija je jedinstvenost u načinu izrade.

Dobrotska čipka  čuva se u 130 komada u riznici crkve Sv. Eustahija u Dobroti. Čipka datira iz XIV stoljeća i predstavlja najvrijedniji dio tekstila koji se uopšte pojavljuje u istoriji. Različiti narodi u različitim vremenima pokušavaju ukrasiti tekstil kojim se odijevaju ili služe u životu, a obično se čipki daje naziv prema mjestu gdje nastaje.

Ova čipka u Dobrotu dolazi iz Venecije, preko Dalmacije i pripada čipki koja se radila na čitavom području Mediterana u XV, XVI, XVII i XVIII vijeću.

Dobrotska čipka je zaštićeno nematerijalno  kulturno dobro Crne Gore.

Forum Cim & Dobrotska čipka

 

U sklopu pratećeg programa CIM Foruma, učesnici i panelisti imaće priliku naučiti kako se  pravi  dobrotska čipka, te se na licu mjesta uvjeriti  koliko je zapravo ljubavi i strpljenja potrebno za ovaj vez!

A čim je srcem- na CIM Forumu je!

Iskoristite jedinstvenu priliku!

Prijava za radionice, prilikom preuzimanja akreditacija!

 

Lokacija: Pjaca od Kina 18:00h

Host:  Mila Moškov