Učesnici

Aleksandar Trifunović

Aleksandar Trifunović

Trifunović je predsjednik NVO Centar za informativnu dekontaminaciju mladih u Banjoj Luci, koja je pokrenula projekat Buka u sklopu kog se nalazi veb portal, štampani časopis i televizijski tok-šou. Trifunović je od septembra 2000. godine glavni i odgovorni urednik projekta Buka, a pojavljuje se i kao domaćin televizijskog tok-šoua.

Osim novinarskih aktivnosti, Trifunović je aktivno uključen u rad nevladinih organizacija u Republici Srpskoj, tako da se često pojavljuje kao predavač i moderator na seminarima i javnim raspravama koje pokreću međunarodne nevladine organizacije.

Studirao je pravo na Univerzitetu u Banjoj Luci. Član je Mense Bosne i Hercegovine. Bavi se fotografijom.