Učesnici

Kristina Janković Obućina

Kristina Janković Obućina

Kristina je izvršna menadžerka Srpske asocijacije industrije video igra. Zadužena za odnose sa članovima, izgradnju ekosistema, programe, kao i događaje i inicijative. Kristina je tu da umreži relevantne stejkholdere i pruži sve informacije o rastućem gejming ekosistemu Srbije. Sa jakim zaleđem u novinarstvu, komunikacijama, vođenju projekata i desetinama trofeja na PS4 profilu, uvek je raspoložena da priča o gejmingu i pronađe način da podrži mlade kreativce i nove projekte.