Učesnici

Maja Raičević

Maja Raičević

Maja Raičević je aktivna u crnogorskom civilnom društvu već 20 godina, trenutno kao izvršna direktorka NVO Centar za ženska prava.
U okviru aktivnosti Centra, podržava žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje i njihov pristup pravdi. Učestvovala je u realizaciji više ključnih projekata u oblasti praćenja ljudskih prava u Crnoj Gori i vodi obuke o rodnoj ravnopravnosti, ljudskim pravima i nasilju nad ženama za civilni sektor, mlade i nadležne institucije.
Autorka je brojnih izvještaja i publikacija o položaju žena, a učestvovala je i u pripremi niza nacionalnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama u Crnoj Gori.
U svom TEDx govoru održanom 2019. godine, Maja je pokrenula pitanje negativnih kulturnih normi koje su dovele do zloupotrebe prenatalnih testova i selektivnih abortusa u Crnoj Gori: https://www.ted.com/talks/maja_raicevic_unwanted_a_world_without_women