Učesnici

Ljiljana Burzan - Nikolić

Ljiljana Burzan - Nikolić

Završila Ekonomski fakultet u Podgorici februara 1995.

Magistrirala na istom fakultetu januara 2000.

Usavršavala se samostalno i institucionalno iz oblasti marketinga, komunikacija, PR-a.

Pohađala brojne obuke, seminare, škole iz oblasti menadžementa, liderstva, održivog razvoja, inovacija, medija, ljudskih prava, snaženja žena.

Predaje Međunarodni marketing na 5 fakulteta UDG-ja, kao saradnica iz prakse, od 2016.

Predaje Strategiju i taktiku komunikacije u CEPI - Školi za odnose s javnostima od 2015.

Održala samostalni cjelodnevni seminar Kako sam napravila brend za 4 mjeseca 2018.

Direktorica projekta 100 najvećih u Crnoj Gori od 2018.

Dobitnica internacionalne nagrade za doprinos razvoju struke PRO PR AWARD 2019.

Krerala i sprovodi obuku Osnove poslovne komunikacije od 2020.

Drži motivacione govore, seminare, radionice, personalizovane edukacije, po pozivu institucija i kompanija (Unija poslodavaca, Privredna komora, Građanska alijansa, PRO PR kongres, Dani karijere, Institut za preduzetništvo i razvoj ...)

Smatra da je lična društvena odgovornost zadatak svih svjesnih i savjesnih pojedinaca. 

S tim u vezi, lično djelovanje je veoma važno, potrebno i korisno u društvima koja drže do svog razvoja i sveukupnog boljitka. 

2012. suosnovala i realizuje Međunarodni festival lutkarstva u Podgorici.

2016. dobitnica nagrade za filantropiju ISKRA za doprinos razvoju opšteg dobra

2018. osnovala i vodi BI Communication u čijem opisu posla je izdavaštvo, marketing, PR, edukacija.