Učesnici

Danijela Grbin

Danijela Grbin

Preko 18 godina iskustva u planiranju, kreiranju i implementaciji komunikacijskih strategija. Od 2017 godine je Group Account menadžer u Direct Media Crna Gora za integrisane komunikacije, odnose sa javnošću i upravljanje kriznim pr-om.

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u saradnji sa komercijalnim  domaćim i inostranim kompanijama kao i Evropskim i drugim međunarodnim organizacijama.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu.