Učesnici

Jelena Vujovic

Jelena Vujovic

Jelena Vujović je odgovorna za strateški marketing i komunikacije, kao i domen društveno odgovornog poslovanja u NLB Banci u Crnoj Gori. Svoje dvije decenije dugo iskustvo iz domena komunikacija, marketinga i PR/a  J. Vujovic je sticala na brojnim pozicijama u NLB Banci i Euromarket Banci, te kao menadžer u kulturi i direktor marketinga i portparol Crnogorskog narodnog pozorista, ali i kao u prevodilac i ekspert za komunikacije u medjunarodnoj organizaciji za praćenje izbora ODIHR, Soros fondaciji, Festivalu međunaroodnog alternativnog teatra (FIAT)...  

Završila je studije engleskog i italijanskog jezika i književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dok priprema magistarsku tezu na Fakultetu političkih nauka istog univerziteta.

Kao menadžer u domenu komunikacija i prevodilac za više domaćih i stranih nevladinih organizacija bavila se podrškom promociji regionalnog izdavaštva (Otvoreni kulturni forum) i socijalnom inkluzijom putem umjetnosti i kulture (Punkt), te upotrebom savremenih tehnika debatovanja (Otvoreni klub Mediteran). Njeno interesovanje je bilo usmjereno i na prevođenje savremene književnosti te društveno angažovanih tekstova koji su objavljivani u magazinu za književnost, kulturu i socijalna pitanja Ars.

Posljednjih godina izučava transakcionu analizu i načine njene primjene u organizacijama i u sferi poslovne komunikacije.