Anja Todorović

Biografija

Anja Todorović, mast.inž.arh., zaposlena je u KOTO dsd Podgorica kao arhitekta. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Podgorici 2014. godine a magistrirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2018. godine. Dobitnica je nagrade za najboljeg studenta na Arhitektonskom fakultetu 2013. godine. Tokom svoje profesionalne karijere učestvovala je na projektu rekonstrukcije Zgrade zatvora u starom gradu Kotoru i konzervatorsko restauratorskim radovima na tvrdjavi Fort Mamula. Član IKCG, Saveza arhitekata CG i DKS-a. Nagrada Salona arhitekture u kategoriji zaštite graditeljskog nasljeđa za 2022. godinu.