Boris Raonić

Biografija

Boris Raonić je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, tokom studija je bio jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je kao novinar do 1999., a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru.

Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, a bio je i producent nekoliko dokumentarnih filmova.

Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija, rukovodećih organa nekoliko NVO-a, Savjeta Agencije za elektronske medije, Skupštinskog Odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, Etičkog odbora Uprave policije i više radnih grupa za izradu zakonskih rješenja.

Član je brojnih međunarodnih mreža iz oblasti političke kulture, ljudskih prava i liderstva. Bio je direktor Škole političkih studija.

Boris je i međunarodni instruktor skijanja, a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.

Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.