Branimir Žugić

Biografija

Završio Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju – smjer Produkcija.

Više od 20godina radi u medijima- desetak godina na različitim komercijalnim televizijama i radio stanicama. Od 2012. godine zaposlen je na RTCG- nacionalnom javnom servisu Crne Gore. Autor je i urednik različitih televizijskih formata. Od 2018-2022. bio je urednik Zabavno-komercijalnog programa TVCG.

Producent je i ko-autor više projekata iz različitih domena kulturne prakse (Međunarodni filmski festival posvećen licima sa invaliditetom “Uhvati film“ Kotor, “Invisible Lives”, “Brigada”, Forum “Pekićeva kuća/ Naša prilika” Šavnik , Mali festival kulture življenja Nikšić 2018, pozorišna predstava “Komad” , pozorišna predstava “Jerihonska ruža” , Okrugli sto “Umjetnik/ca na sjeveru” 2017), izložba u Podgorici “Drugarice - Istorija ženskog pokreta u Crnoj Gori“ 2018, projekat „Ženama je kultura važna – Ka rodnom balansu u kulturi“, 2019

Bavi se i filmskom produkcijom-producent je dugometražnih I kratkih igranih  i dokumentanih filmova.