Claire de Braekeleer

Biografija

Claire de Braekeleer je direktorka za oblast umjetnosti za Širu Evropu u British Council-u. Rukovodi strateškim konceptom i realizacijom programa iz oblasti kulture u 15 zemalja uključujući i Zapadni Balkan. Prethodno, Claire je bila na različitim rukovodećim pozicijama u British Council-u u oblasti umejtnosti, obrazovanja, partnerstvima i komunikacijama, i bila je stacionirana u Istanbulu, Kairu i Moskvi. Tokom obrazovanja posvetila se oblasti razvoja kreativnih industrija i magistrirala je na temi Kultura i krativne industrije na King’s College-u u Londonu.