Eleonora Albijanić

Biografija

Eleonora Albijanić praktikuje i upravlja svim aspektima odnosa sa javnostima punih 30 godina, u privatnim i državnim, domaćim i međunarodnim kompanijama u Crnoj Gori, u sektoru turizma, telekomunikacija i energetike. Magistrica je PR-a i novinarstva (Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore). 

Eleonora je takođe: iskusna PR i CSR trenerica, nezavisna PR konsultantkinja, (ko)autorica mnogobrojnih komunikacionih/PR strategija za javne subjekte/institucije, nevladine organizacije i privatne kompanije, jedna je od organizatorki i predavačica u CEPI PR školi.

Prva je predsjednica PR asocijacije Crne Gore i prva dobitnica PRO PR nagrade iz Crne Gore, trenutno predsjedava crnogorskim poglavljem PRCA (Udruženje za k enomunikaciju i PR) u okivru mreže Jugoistočne Evrope i radi kao Specijalista za eksterne komunikacije u Elektroprivredi Crne Gore.