Ema Alihodžić

Biografija

Arhitektica i edukatorka, docentkinja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu (2021). Bavi se istraživanjima koja se odnose na teorijske aspekte identiteta grada, a posebno interesovanje pripada preispitivanju uloge arhitektonskog diskursa u konstruisanju socio – prostornog I vizuelnog identiteta, u okviru čega je objavila više radova u međunarodnim naučnim časopisima I konferencijama.

Kao dio projektantskog tima, dobitnik je nekoliko nagrada na međunarodnim smotrama arhitekture, I na arhitektonsko-urbanističkim konkursima (Salon arhitekture Crne Gore, Salon arhitekture u Novom Sadu (2022), Balkansko arhitektonsko bijenale BAB (2015, 2017, 2021). Za projekat Besac Heritage Retreat nominovana je za Piranesi award (2022). Dva puta sa timom predstavlja crnu Goru na Bijenalu arhitekture u Veneciji (2010. I 2023.godine).

U ulozi mentora vodila je nekoliko zapaženih studentskih domaćih I međunarodnih radionica, među kojima se izdvajaju Arhitektonski studentski kongres ex Yu i evropska arhitektonska radionica EASA Montenegro 2021. Od 2018. do 2022. godine vrši funkciju potpredsjednice Saveza arhitekata Crne Gore. Dio je kreativnog tima koji pokreće vaninsitucionalni kulturni centar Kolektor u bivšoj fabrici Titex. Jedan je od osnivača prvog crnogroskog centra za kreativni otpad O5LAB.