John Newbigin

Biografija

John Newbigin OBE (Oficir reda britanskog carstva) je predsjednik Međunarodnog PEC (Centar za politike kreativnih industrija) i ambasador za kreativne ekonomije gradonačelnika Londona. Kao Posebni savjetnik ministra za kulture Ujedinjenog kraljevstva bio je dio tima koji je razvio prvu definiciju pojma kreativnih industrija, koja je i zvanično usvojena od strane britanske vlade 1998. godine. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik organizacije Creative England. Predsjedava Savjetodavnim odborom British Council-a za umjetnosti i kreativnu ekonomiju i gostujući je profesor na Goldsmiths-u na Londonskom univerzitetu.