Marija Novaković

Biografija

Marija Novakovic je rodjena u Novom Sadu 1978.godine.

Osnovne, a potom i magistarske studije završava na Fakultetu Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu, septembra 2003. godine.

Marta 2013. položila je ispit za konzervatora u Ministarstvu kultutre na Cetinju.

Od 2003.-2006. godine zaposlena je u “Direkciji za izgradnju i urbanizam”, a od 2006. godine nastavlja karijeru u projektnom studiju Enforma doo u Kotoru, na mestu odgovornog projektanta, planera i konzervatora.

Njen primarni fokus rada su studije zaštite, konzervatorski projekti i realizacija konzervatorskih projekata. Projektovala je i više individualnih stambenih, poslovnih i javnih projekata objekata, kao i turističkih naselja sa pratećim sadržajima.

Napisala je više članaka za zbornike iz nauke, kulture i umetnosti. Posebno značajna istraživanja su: Jevreji u Kotoru tragovim arhivskih nalaza od XV-XX vijeka i Cemetery studija turizma. Njeno posebno polje interesovanja je proučavanje i rad na rekonstrukciji utvrđenja u Crnoj Gori.