Miodrag Strugar

Biografija

Osnivač i izvršni direktor Strugar i Albijanić Instituta za komunikaciju, obrazovanje i savjetovanje (S&A Communications) Preko 20 godina se profesionalno bavi strateškim komunikacijama.

Radi kao konsultant, predavač i trener za brojne kompanije i domaće i međunarodne institucije. Autor je mnogih strategija i jednog udžbenika za osnovnu školu.

U aprilu 2013. U Opatiju dobio je PRO PR Award za doprinos razvoju PR struke u Jugoistočnoj Evropi.