Muamer Hadžović

Biografija

Muamer Hadžović je rođen 1975. godine u Sarajevu.
Akademsku titulu diplomiranog ekonomiste, iz oblasti marketinga, stekao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Svoju poslovnu karijeru je započeo 2001. godine u Mikrokreditnoj organizaciji Mikra, a potom je nastavio u Ziraat Bank, gdje je zaposlen od 2002. do 2005. godine. Početkom 2005. godine se priključuje timu Raiffeisen lisinga gdje ostaje sve do februara 2009. godine. Od 2009. godine do 2013. godine svoju poslovnu karijeru nastavlja u Vanjskotrgovinskoj komori Sarajevo.
U toku 2013. godine zasniva radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo i to u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove i na ovim poslovima ostaje do 2016. godine.
Početkom 2016. godine je imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije i ovom direkcijom uspješno rukovodi do 2020. godine kada biva imenovan za izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja.