Benjamina Karić

Biografija

Najavljujemo Benjaminu Karić, mladu intelektualku, čije će svjetlo znanja obasjati pozornicu na CIM Forumu 2024. Benjamin je diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dok je doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Njena istraživanja obuhvataju pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i klasično rimsko pravo. Autor je preko pedeset publikacija, uključujući knjige poput "Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine" i "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu". Takođe je aktivna u politici kao potpredsjednica SDP BiH od 2019. godine i članica brojnih udruženja poput Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano". Doživite jedinstvenu perspektivu Benjamine Karić na različite aspekte društva, politike i prava na ovogodišnjem CIM Forumu.