Paula Petričević

Biografija

Sa oduševljenjem najavljujemo da će Paula Petričević baciti svjetlo na scenu CIM Foruma. Paula je filozofkinja, publicistkinja, feministička i mirovna aktivistkinja, koja svoj intelektualni pečat ostavlja kroz svoj inspirativan rad. Sa diplomom iz filozofije sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te magistraturom političkih nauka i trenutnim doktoratom na Fakultetu političkih nauka istog univerziteta, Paula je istinska intelektualna sila. Kao profesorica filozofije u kotorskoj gimnaziji i ŠOSMO "Vida Matjan", Paula podstiče mlade umove na kritičko promišljanje. Njena karijera obuhvata dugogodišnji rad kao kolumnistkinje i ombudsmanke za ND "Vijesti" i nedeljnik "Monitor". Paula je poznata po istraživanju studija roda, kritičke teorije društva, medijske etike i medijske reprezentacije. Njen interes za umjetnost, manifestovan kroz ljubav prema moru i oblikovanju u glini, otkriva njen kreativni duh. Budite dio događaja koji inspiriše i pokreće na promjene.