Predrag Kurčubić

Biografija

Predstavljamo istaknutog stručnjaka u oblasti istraživanja tržišta i menadžmenta, Predraga Kurčubića. Predrag je studije psihologije započeo u Beogradu, gdje i danas živi, uz dvogodišnju pauzu u Londonu. Karijeru u istraživanju tržišta gradi već 17 godina u Ipsosu, uključujući vrijeme u Strategic Marketingu. Radio je 15 godina u Srbiji, od početnika do generalnog direktora, a dvije godine u Engleskoj u Ipsos MORI-ju kao najmlađi direktor istraživanja na međunarodnim socijalnim studijama. Trenutno je generalni direktor Ipsos Adria East, najveće istraživačke kuće u regionu, koja pokriva tržišta Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, godišnje realizujući preko 800 istraživanja i 700 000 anketa. Predrag predaje Statistiku u psihologiji na Fakultetu za medije i komunikaciju i povremeno na drugim fakultetima. Takođe je potpredsjednik srpskog ogranka IAA. Pripremite se za inspirativne uvide i iskustva Predraga na ovogodišnjem CIM Forumu, gdje će svojim znanjem obogatiti naše razumijevanje tržišnih istraživanja i menadžmenta.